Szabadság tanítássorozat

(Bob Hamp)

 

3/b. Isten királysága

 

És a rádió vevőkészülékek? Úgy alkotott minket, hogy fogni tudjuk az Ő „adását”, mikor az élet leheletét lehelte belénk. Mindnyájan vevőkészülékek vagyunk, baj akkor van, ha nem vagyunk a forrásra csatlakozva, bekapcsolva vagy behangolva. Becsatlakozni azt jelenti, hogy visszacsatlakozunk az élet fájához, és az élet bennünk lakik. Mikor újjászületünk, az élet forrásához csatlakozunk, ettől függetlenül lehet, hogy az életünket még mindig a jó és gonosz tudására alapozva éljük. A Galata 3 arra tanít, hogy ahogy elfogadtuk a Krisztust, úgy is éljünk, vagyis folyamatosan rácsatlakozva. Olyan is lehet, hogy rá vagyunk csatlakozva, de nem vagyunk bekapcsolva. Talán felkelsz reggel, de nem az Ő királyságát keresed először. Itt most nem egy vallási szertartásra gondolok, hanem hogy mi az, amire figyelsz, mi az, amire koncentrálsz. Vigyázz, az is előfordulhat, hogy csendességet tartasz, és mégis a jó tudását keresed. De ha az Ő jelenlétében vagy, megtapasztalod, hogy Ő benned van és körülötted. Az Isten királyságának keresése minden más dolgot helyre rak az életedben. Tehát bekapcsolva lenni nem azt jelenti, hogy egy vallási szertartást mutatunk be Isten szórakoztatására.

 

Bekapcsolva lenni azt jelenti, hogy Isten valóságos jelenlétét keressük először, itt és most. Az Ő élő szavát, Igéjét. Az Ő jelenlévő valóságát és hatalmát közöttünk. De ehhez rá kell hangolódnunk. A következő tanítás Isten hangjának meghallásáról szól majd. Istent meghallani nem azt jelenti, hogy utasításokat hallunk jó cselekedetekre vonatkozóan, hanem hogy folyamatosan össze vagyunk kapcsolva az erőforrással, aki megelevenített, életben tart és életet közvetít rajtunk keresztül. Tehát behangolódni így tudunk: „Istenem, mit cselekszel most? Mit akarsz cselekedni ebben a teremben?” A szolgálatunk változásokból áll. A szolgálat nem abból áll, hogy én megmondom neked, mi a helyes, hanem hogy megkérdezem Istent, mit üzen nektek. Aztán meghallom, és veszem az adást.

 

2. példázat

 

Ez a példázat az emberi akarat problémájával kapcsolatos. A mennyek országa hasonlatos a sütőhöz. A tanítás elején Isten királyságának a légköréről beszéltünk. A sütőnek is van egy légköre, ez pedig a hő. Tehát ha bármit a sütőbe rakunk, a hő hatással lesz rá. A süteménytészta nem önmaga dönti el, hogy ő sütemény akar lenni. Ha jégkrémet teszünk a sütőbe, a hő megteszi a hatását, a jégkrém megolvad. Ugyanígy Isten királyságának is megvan a maga ereje és hatása, és hatással van a környezetére is. Képzeljük el, hogy a süteménytészta a sütőn kívül akarna süteménnyé válni. Akármennyire keményen erőlködne is, ez  a változás a sütőn kívül nem történhet meg. Be kell kerülnie a sütőbe, és mikor bekerül, a sütő megteszi hatását. Vannak köztünk olyanok, akik már megsültek, vannak, akik félig sültek, és olyanok is, akik még csak tészták. Annyi a dolgunk, hogy bemenjünk Isten királyságába, és ha ott időzünk, megsülünk. És Isten királyságának ereje még a lehetetlent is lehetővé teszi számunkra.

 

3. példázat

 

A mennyek országa hasonlatos a mikrohullámú sütőhöz. Mikor a megmaradt ételt a mikrohullámú sütőben felmelegítjük, előfordul, ahogy belekanalazunk, hogy egy része forró, a másik része pedig jéghideg. Ez azt jelenti, hogy ha itt van Isten királysága, mindnyájan különbözőképpen készülünk el. Előfordul, hogy Isten jelenléte olyan erővel érint meg embereket, hogy sírnak, míg mások semmit sem éreznek. Sokszor ez azért van, mert elvárásokkal érkezünk, harag vagy sérelem van bennünk, és nem arra koncentrálunk, hogy először az Isten királyságát keressük. Ha valaki így van jelen, akkor ő nem olyan gyorsan készül el, mint a többiek. Tehát amíg saját lelkembe vagyok belegabalyodva, és nem koncentrálok az Isten királyságára, az alapra, a forrásra, addig mi lesz az én valóságom? A jó és gonosz tudása. De ha engedem, hogy az Ő jelenléte munkálkodjon bennem, akkor elég jó tempóban készülök el, és te is olyan ütemben készülsz el, amilyenben az Isten királyságát keresed.

 

Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Változzon meg a gondolkodásotok, a látásotok és hallásotok. Mert ott van körülöttetek Istennek az a szeretete és hatalma, ami mindent létre hozott. És erre a kijelentésre alapozva betegeket gyógyított, démonokat űzött, és vámszedőkkel vacsorázott. Mert az Ő jelenlétének ereje mindent megváltoztat. És amiket Ő cselekedett, azokat mi is cselekedjük, mert megváltozik a gondolkodásunk, a látásunk és hallásunk.

 

Ideje ráhangolódnunk!

 

(Szolgálat/Elcsendesedés)

Szerző: Hun Bol | 2018. augusztus 26.