Szabadság tanítássorozat

(Bob Hamp)

 

4/b. Isten szavának meghallása

  

A másik példa, amivel szeretném megvilágosítani a mondanivalómat: biztos már te is láttál olyan kamerákat, amik fel vannak szerelve valahova. Azt is biztos tudod, hogy ezek árammal működnek, ezért nélkülözhetetlen, hogy be legyenek kötve valahova, hogy tudják tenni, ami a feladatuk, amiért készültek. Legyen szó akár felvételek készítéséről, világításról vagy hangosításról. A kamerákba magukban nincsen áram, hanem az valahonnan máshonnan jön oda, és amikor összekötik a kamerát az áram forrásával valahogy, akkor megy bele áram. Lehet, hogy azt is tudja közületek valaki, hogy a legtöbb elektromos kábelben nem is egy vezeték van, hanem kettő. De miért van ez így? Az egyik vezeték a kábelben pozitív, a másik pedig negatív. Az egyikben jön az áram, a másikban megy el. Nekem például van egy hangfalam. Amikor ez be van dugva, akkor az áram a hangfal hátulján, mégpedig a befelé vivő vezetéken keresztül megy át magához a hangszóróhoz. Aztán innen is megy kifelé az áram, visszafelé. Mit gondolsz? Ha meg tudnám találni, hogy melyik vezetéken keresztül megy ki, és melyiken be az áram, és elvágnám azt, amelyiken kifelé megy az áram, akkor működne a hangfalam? Nem. Miért nem? Mert csak akkor működik, ha teljes az áramkör. Ha az áram csak bejön, de nem tud kimenni, akkor bár lesz áram, de mégse tudja működtetni a szerkezetet, amit úgy terveztek, hogy működtesse. Ugyanígy tanulhatunk mi éjjel-nappal Istenről, vagy hallgathatunk mi egész nap bármit is Istenről, mind hiába, ha nem jelzünk vissza valamilyen formában Istennek. Ha nálunk megszakad a kapcsolat, akkor az az erő, amit Ő küldd, nem fog meglátszani az életünkben. Hogyan leszünk győztesek? Csak a Bárány vére által, és a mi bizonyságtételünk szavai által! Amikor mi is megvalljuk hallható szavakkal Isten szavait és gondolatait, akkor tesszük teljessé ezt a kört. Ekkor kezd el működni Isten ereje bennünk. Értsétek meg, testvéreim, hogy mindannak, amit mondtam nektek Isten királyságáról, először bennünk kell eljönnie. Aztán pedig rajtunk keresztül kell tovább mennie. Ha pedig nem adjuk tovább másoknak, amiket Istentől kaptunk, akkor elég hamar azt fogjuk észrevenni, hogy már mi se kapjuk meg. Valahogy úgy van ez, ahogy Jézus mondta: Ha nem bocsátasz meg másoknak, akkor a megbocsátás benned is elfogy. Ha nem adod tovább azt az erőt másoknak, amit Istentől kaptál, akkor hamarosan a te életedben is elfogy az Istentől jövő erő. Isten nem azért adta a megvallást neked, hogy mindent megvallj, amire vágysz, hanem hogy azon keresztül mozgásban tartsa az élet vizét, ami Tőle jön hozzád, ott elvégzi az áldott munkáját, és át akar folyni rajtad, hogy eljusson másokhoz! Jézus látja és hallja, amit a mennyei Atya gondol és tesz. Ezért mondta Jézus a béna kezű embernek, hogy nyújtsa ki a karját. Így gyógyult meg ez az ember. Jézus nem csinált mást, mint elkezdte láthatóvá tenni és bemutatni Isten jelenlétét és erejét.

 

Mikor Isten hozzáfogott az egész világot megteremteni, elkezdett beszélni, mégpedig az irántunk való szeretete késztette erre. A lényeg, ahogy már azt említettem, hogy majd teljesen egyek leszünk az Ő fiával egy szép napon. Tehát azért teremtett meg sok mindent az Atya Isten az Ő szavával, hogy egy nap majd legyen az Ő fiának menyasszonya. Ebből is láthatod, hogy az Isten szava nem csak élő és ható, hanem kreatív is, azaz ötletes és nagy erővel bír. Isten szava hozta és hozza létre mindazt, ami van. Nincs semmi a világon, ami nem Isten szavából jött volna létre. De van valami, amit fontos még, hogy megérts. A Kolossébeliekhez írott levélben azt találjuk, hogy Isten szava tartja fenn, azaz működteti az egész világot. Mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy Zsidókhoz írt levél 11-es fejezet? A hit, ugye? Itt találhatjuk azt a kijelentést, hogy hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. És ezt is itt találjuk: „Hitünk által értjük meg, hogy a világmindenséget Isten kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő.” Ennek az igazságnak a megértése segíteni fog téged, testvérem, hogy ezentúl másként gondolkozz. Ez a bibliai vers, a Zsidók 11,3, amiről most szó van, úgy kezdődik, hogy a hitünk által értjük meg, hogy a világmindenséget Isten kimondott szava által teremtette. Tehát miből áll az asztal? Miből áll a fém? Miből áll a fa? Igen, atomokból, azok a legkisebb részei. Próbálj most csak egy kicsit visszaemlékezni arra, amit az általános iskola hetedik osztályában tanulhattál. Jó, de az atomok miből vannak? Az atomok protonokból, neutronokból és elektronokból állnak. Tegye fel az a kezét, aki látott már egy atomot! Hát ez az! Tehát ami látható számodra, az a nem látható dolgokból áll. És miből épülnek fel az elektronok és a neutronok? Kvarkokból! És miből áll a kvark? Hangból! A kvark valójában nem más, mint egy rezgésköteg. Minden hang Isten szavából lett. Hit által értheted meg, testvérem, hogy még azok a dolgok is, amik láthatóak, azok is láthatatlan dolgokból vannak, vagyis Isten igéje által. Amikor Isten a szavával megteremt valamit, akkor szerinted mi jön ki a száján? Hang. Ismeritek Einsteinnek a híres relativitás elméletét? E=mc². Magyarul az energia egyenlő az anyag és a fénysebesség négyzetének szorzatával. Tegyük fel, hogy én képes lennék ezt az asztalt megfogni, és olyan erővel eldobni, hogy az fénysebességnél is gyorsabban, mondjuk a fény sebességének a négyzetével repüljön. Ha ezt meg tudnám tenni, akkor ez a tábla eltűnne, és átalakulna energiává. Az energia egyenlő fénysebesség négyzetével mozgó bármilyen anyag. Rendben! De mi következik mindebből? Hát az, hogy az anyag nem más, mint az energia lelassítva. Az energia pedig nem más, mint egy nagyon nagy sebességgel mozgó anyag. Ez a talaj vagy padló, amin állok, a Föld amin élünk, az nem más mint Isten ereje úgy megszelídítve, és igába fogva, hogy már tudunk vele együttműködni. Sokszor úgy gondolkodunk, hogy ó, bárcsak le tudnék szokni, erről a szörnyű viselkedésről! Isten meg lehet, hogy ránéz arra a helyzetre, és így gondolkodik: Figyelj csak! Minden abból készült, és minden abból van, amit én mondok. Ezért azt mondom neked, hogy bárcsak te tudnál jobban ráhangolódni arra, amit én mondok! Hiszen az Isten szava nem csak megteremtett mindent, hanem össze is tart, és egybefog mindent, aminek egybe kell lennie. Ebből következik, hogy minél távolabb vagyunk Isten szavának meghallásától, annál inkább esik szét minden az életünkben. Lehet, hogy úgy gondoltad te is eddig, testvérem, hogy rendbe rakott élet nélkül nem is lehet Istennel beszélni, nem is lehet Istenhez közeledni. Erre Isten azt mondja, hogy: „NEM! Pont fordítva van, hiszen az Isten szava az, ami képes egyben tartani mindent. Ezért ELŐSZÖR gyere vissza hozzám, mondja Isten, és halljad a hangomat. AZUTÁN rendbe rakom a dolgaidat, életet hozok életednek abba a részébe, ami halott, meggyógyítom, ami beteg, erőt adok oda, ahol gyengeség van. Csak az Én szavam képes tényleg egyben tartani mindent, aminek egyben kell lennie.”

 

Most pedig Istenre fogunk hallgatni! A szombat, a nyugalom napja nem csak arra van, hogy akkor megpihenjünk, de meg vagyok győződve arról, hogy a szombat az a frekvencia, ahol Isten szól hozzánk. Észrevetted már valaha, hogy milyen nehéz Istenre figyelni, és az Ő szavát meghallani, amikor feszült vagy és nyugtalan, amikor egész nap csak rohangálsz, és csak pörög az agyad? Isten mintha ilyenkor nem is szólna hozzád. Volt már olyan veled, hogy Isten egyszer csak félbeszakított téged, miközben nagyon buzgón csináltál valamit? Mintha egy nagy stop táblát tenne eléd, pont a tennivalód kellős közepén. Lehet, hogy csak így tud téged megállítani, hogy valami nagyon fontosat mondjon neked! Bárcsak le tudnánk lassítani az életünket annyira, hogy meghalljuk Isten élő szavát! Ha neked segít a koncentrálásban, hogy becsukod a szemed, akkor tedd azt! Kérdezd meg Istent, hogy mit akar neked mondani, és figyelj a válaszára! Most nem fogok sokat beszélni, csak néhány tanácsot adok, amint próbálunk az Úrra hangolódni. Először is fontos, hogy légy csendben. Képzeld el ezt úgy, mint mikor egy autóra figyelsz, amint elhalad melletted! Ne próbáld meg kitalálni, hogy mire gondolhat éppen Isten, mert akkor csak a saját jó gondolataidat fogod hallani! Inkább próbálj meg hallgatni, és arra figyelni, ami jön Istentől! Ez lehet egy kép, egy szó, valamilyen érzés vagy benyomás. Amikor aztán kapsz valamit, akkor vizsgáld meg! Egybevág amit kaptam a teljes Biblia üzenetével? A Szent Szellem gyümölcseit hozza elő bennem? Segít abban, hogy megszabaduljak valamitől?

 

Urunk Jézus! Kérünk, hogy szólj hozzánk! Mi hajlandók vagyunk félretenni a napirendünket, és a Veled kapcsolatos elvárásainkat! Kérünk, hogy szólj hozzánk ma!

 

Ha nyugtalanságot, feszültséget, félelmet vagy kárhoztatást  teremt benned, amit kaptál, akkor az nem Istentől jött. Parancsold meg, hogy álljon le, és távozzon el tőled Jézus nevében, mert akkor az nem Istentől jött. Megtörténhet az is, hogy tényleg figyelsz Istenre, de úgy tűnik neked, hogy nem hallasz semmit Istentől. Ennek gyakran az lehet az oka, hogy az ellenségünk bebeszéli nekünk, hogy azért nem hallunk semmit, mert valami baj van velünk. Sok ember úgy gondolkodik, hogy hozzá nem szól Isten. Pedig sokszor ők is hallják Istent, csak azt félrerakják, mint nem Istentől valót, mert nem azt kapják Istentől, amit vártak. A te ellenséged azon igyekszik, hogy az elvárásaiddal meggátoljon abban, hogy megkapd Isten üzeneteit, és azután meg vádolni  kezd a csendes pillanataidban. Hiszen lehet az is, hogy valamikor csak annyit akar neked mondani Isten, hogy nagyon szeret itt ülni, és együtt lenni veled. Az is lehet, hogy csak annyit mond éppen, hogy: Figyelj! Légy őszinte velem, és nyisd meg a szíved! Vizsgáljuk meg együtt, hogy milyenek a szándékaid! Kapcsolódj össze velem! Add át magad nekem! Engedd, hogy szeresselek!

 

Lehet, hogy éppen egy ige jön fel benned, és az Isten üzenete. Ha az az ige, amit felhoz benned az Úr, örömöt, békességet, szeretetet teremt benned, akkor Isten az, aki szólt hozzád. Ha az az ige isteni szabadsággal áraszt el, és élővé válik számodra, akkor Isten az, aki szólt hozzád. Ha viszont teljesen üres, élettelen, nem változtat semmit jobbra benned, akkor tudhatod, hogy csak a benned lévő jó tudás egy darabja jött fel. Ilyenkor kérdezd meg Istent, hogy mit akart ezzel az igével! Imádkozzunk!

 

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, mert Te szerető apa vagy, és mi a Te gyermekeid vagyunk! Köszönjük, hogy még szorosabb kapcsolatba akarsz velünk lenni, hogy segíteni akarsz minket, és helyre akarsz állítani minket. Mindezt nem azért mintha egy zsarnok lennél, aki mindent ellenőrizni akar, hanem mert egy olyan apa vagy, aki be akarsz minket fogadni a családodba. Azt akarod, hogy teljes életet éljünk, úgy, amilyen csodálatosan és ötletesen kitaláltad a mi életünket és személyiségünket. Ne csak most várjuk és kívánjuk a te szavaidat, hanem a mindennapjainkban is, hiszen Te folyamatosan beszélsz hozzánk. Mennyei Atyánk! Vésd be a szívünkbe a te szavaidat, amiket mondasz nekünk! Jézus nevében! Ámen!

Szerző: Hun Bol | 2018. augusztus 26.